PDA

Xem bản đầy đủ : Câu đố vui vẻtringuyen
19-05-2016, 04:50 PM
Câu hỏi: Một ngày nọ, ông Epimenides - một lão làng trên hòn đảo Crete liền nói: "Tất cả người dân trên đảo Crete đều nói dối". Hỏi ông nói đúng hay sai? Giải thích

vietmy
19-05-2016, 07:57 PM
Sai..Giả sử đúng thì câu nói sẽ trở thành sai bởi nó được nói bởi người dân trên đảo Crete, loại trừ đáp án thì chỉ còn đáp án sai

nqmtri
19-05-2016, 09:08 PM
Epimenides người đảo Crete nói rằng tất cả các dân đảo Crete là những kẻ nói dối, nhưng Epimenides cũng là một dân đảo này, vì vậy ông cũng là một kẻ nói dối.

Nhưng nếu ông ta là một kẻ nói dối, thì những gì ông nói đều không đúng sự thật, và do đó các dân đảo Crete là những người thật thà, nhưng Epimenides là một người dân của đảo này, và do đó những gì ông nói đều đúng sự thật.

Nhưng nếu ông nói đúng sự thật thì tất cả dân đảo Crete là những kẻ nói dối, nhưng Epimenides cũng là một dân đảo này, vì vậy ông cũng là một kẻ nói dối.

Nhưng nếu ông ta là một kẻ nói dối ......
Ai giải thích tiếp hộ với, mỏi tay quá :D

vietmy
19-05-2016, 09:42 PM
Phủ định câu nói trên " có ít nhất 1 người trên đảo Crete là nói thật" thì không hẵn ông ta thuộc trong những người nói thật :D

sinhvienit
19-05-2016, 09:59 PM
Epimenides người đảo Crete nói rằng tất cả các dân đảo Crete là những kẻ nói dối, nhưng Epimenides cũng là một dân đảo này, vì vậy ông cũng là một kẻ nói dối.

Nhưng nếu ông ta là một kẻ nói dối, thì những gì ông nói đều không đúng sự thật, và do đó các dân đảo Crete là những người thật thà, nhưng Epimenides là một người dân của đảo này, và do đó những gì ông nói đều đúng sự thật.

Nhưng nếu ông nói đúng sự thật thì tất cả dân đảo Crete là những kẻ nói dối, nhưng Epimenides cũng là một dân đảo này, vì vậy ông cũng là một kẻ nói dối.

Nhưng nếu ông ta là một kẻ nói dối ......
Ai giải thích tiếp hộ với, mỏi tay quá :D


Phủ định câu nói trên " có ít nhất 1 người trên đảo Crete là nói thật" thì không hẵn ông ta thuộc trong những người nói thật :D
:rolleyes: