PDA

Xem bản đầy đủ : Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi các ngành năng khiếutuvantuyensinh
20-05-2016, 11:15 PM
Đại học Huế gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng kí dự thi các ngành năng khiếu đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2016. Chi tiết xem ở file đính kèm.