PDA

Xem bản đầy đủ : Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyểntuvantuyensinh
27-07-2016, 02:28 PM
Để đăng ký xét tuyển vào Đại học Huế 2016, thí sinh phải điền chính xác vào phiếu đăng ký xét tuyển các thông tin cá nhân. Tải file Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn ở file đính kèm bên dưới.