PDA

Xem bản đầy đủ : Thắc mắcNhi phương
30-11-2016, 12:13 PM
Thi lại a2 là tự đăng kí lịch thi hay chờ lịch của phòng đào tạo???

hoaidiep
30-11-2016, 07:11 PM
Thi lại a2 là tự đăng kí lịch thi hay chờ lịch của phòng đào tạo???

Nếu như là thi hết cấp độ thì hình như không có thi lại bạn à, chỉ có học lại thôi