Thuốc lá đã được chứng minh là tác nhân gây ra nhiều căn bệnh

Xem bảng in