Nicotin dưới dạng tinh khiết đó là một chất lỏng trong suốt

Xem bảng in