Cần sử dụng MFC hay MDF An Cường phủ Melamin làm cửa gỗ công nghiệp

Xem bảng in