Bố em đi bộ đội Campuchia về được khen tặng Huân chương Chiến công, em có được hưởng đối tượng ưu tiên 06 trong tuyển đại học sinh không?