Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn sinh viên , đăng ký ngay

Tìm :

Kiểu: Bài viết; Thành viên: administrator

Tìm : Tìm mất 0.00 giây.

 1. Đánh dấu: Nội quy của diễn đàn sinh viên Đại học Huế

  QUY ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT

  1. Các chủ đề hoặc bài viết trả lời (gọi chung là các bài viết) cần theo đúng định hướng, tôn chỉ hoạt động của Diễn đàn.

  2. Không viết và gửi các bài viết thuộc các trường...
 2. Đánh dấu: Nội quy của diễn đàn sinh viên Đại học Huế

  QUY ĐỊNH VỀ TÊN TÀI KHOẢN (ACCOUNT)

  1. Không sử dụng các từ, ngữ nhạy cảm, phản cảm làm tên tài khoản (account). Các trường hợp không được phép đặt tên tài khoản (bao gồm và không giới hạn các...
 3. Đánh dấu: Nội quy của diễn đàn sinh viên Đại học Huế

  QUY ĐỊNH VỀ CHỮ KÝ VÀ AVATAR

  Đối với chữ ký

  1. Chữ ký được dùng làm ký hiệu riêng cho mỗi người. Do vậy, chữ ký cần phản ánh đặc trưng của người đó. Các trường hợp không được phép sử dụng chữ...
 4. Đánh dấu: Nội quy của diễn đàn sinh viên Đại học Huế

  CÁC QUI ĐỊNH CHUNG

  Tất cả các quy định của Diễn đàn sinh viên Đại học Huế nhằm mục đích duy trì và phát triển diễn đàn theo đúng định hướng và tôn chỉ hoạt động, nhằm xây dựng một diễn đàn lành...
 5. Quy định về kiểm tra, đánh giá, thi hết cấp độ và thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên

  (Kèm theo Quyết định số: 920/QĐ-ĐHNN do Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế ký ngày 15 tháng 11 năm 2013)

  Điều 1. Điểm các cấp độ A1, A2, B1 bao gồm điểm quá trình (ĐQT) và điểm thi...
Kết quả 1 đến 5 của 6