bạn vào web trường để xem thử nhé, nếu có xét tuyển bổ sung thường thì sẽ có thông báo, mình vừa đậu Đại học Ngoại Ngữ nè =))))