Cho em hỏi bố em là cán bộ bị tai nạn lao động, có quyết định của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho hưởng trợ cấp hàng tháng thì em có được hưởng đối tượng ưu tiên 06 trong tuyển sinh đại học, cao...