Khi nào nhận được giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2016
Nhận ở đâu hay được gứi về qua bưu điện