tôi là sinh viên hệ vừa học vừa làm của ngành luật. Tôi sắp hoàn thành khóa học tôi có điều băn khoăn muốn hỏi ?

thứ 1 : tôi đã từng theo học Công nghệ thông tin tại NIIT 2 năm và đã có bằng. Như...