XƯỞNG MAY ĐỒNG PHỤC HUẾ - CƠ SỞ MAY PHƯƠNG KHÁNH
Xưởng may chúng tôi cần tìm:


Sinh viên có nhu cầu làm việc bán thời gian


Nội dung công việc: phụ thợ chính cắt vải (không cần kinh nghiệm...