vừa rồi e thi đc 24,75đ và e nộp vào y huế với nguyện vọng 1 là răng hàm mặt và nguyện vọng 2 là kĩ thuật hình ảnh y học nhưng e rớt nv1 đậu nv2. đến hôm nay y huế tuyển bổ sung ngành răng hàm mặt...