Mình thu mua Macbook của khách thì thấy phần lớn là Dev xài Macbook Pro nhé