Chào các bạn

Diễn đàn của chúng ta mới xây dựng và đã có các chuyên mục, danh mục cơ bản. Tuy nhiên các chuyên mục này có thể chưa phục vụ hết các nhu cầu của các bạn. Chính vì vậy, ban quản trị diễn đàn rất mong nhận được từ các bạn các ý kiến hoặc ý tưởng xây dựng một chuyên mục mới.

Để góp ý xây dựng một chuyên mục (forum) mới các bạn nhấn vào đây để viết bài đăng ký với nội dung sau:


1. Tên chuyên mục (forum):
2. Mục đích hoạt động (Đối với các chuyên mục dành riêng cho nhóm như lớp, hội yêu cầu phải ghi rõ mục đích hoạt động).
3. Vị trí chuyên mục (Nằm ở danh mục nào, hoặc thuộc chuyên mục con của một chuyên mục đã có sẵn).
4. Bạn có khả năng phụ trách chuyên mục này không (forum moderator)?
5. Giới thiệu về bản thân: