Mình hiện đang học đại học nhưng thấy cách học của mỗi sinh viên hầu hết là tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu hay lập thành nhóm ( thường là nhóm nhỏ, theo lớp đại học, hoặc quen biết từ cấp 3,.. ). Mình có ý tưởng tạo một cộng đồng học tập trong trường ( mở đầu sẽ là chuyên ngành CNTT, sau đó có thể mở rộng ra các ngành khác). Cộng đồng sẽ hoạt động theo hướng mở do sinh viên quản lý, thầy cô sẽ phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến, lời khuyên,.... Các project sẽ do giáo viên quản lý, SV tạo các module, nghiên cứu, viết bài,...

Mục tiêu:
1.Các sinh viên khóa sau khi tham gia cộng đồng biết được hướng đi của các khóa trước để đưa ra định hướng của mình.
2.Thầy cô có thể nắm bắt được lượng kiến thức của sinh viên, đưa ra những thay đổi bổ sung với cộng đồng
3.Mọi người tham gia cộng đồng => tạo môi trường trường học thân thiện, vui vẻ, tạo hứng thú học tập, tiếp thu các kiến thức mới.


Trên đây là những suy nghĩ của mình về ý tưởng thành lập một cộng đồng trong trường học.
Mình rất mong mọi người đưa ra ý kiến về tính khả thi, những vấn đề có thể xảy ra, cách giải quyết,...
Mong được mọi người hỗ trợ.Mình cảm ơn.