Mình mở chủ đề này vì hiện tại mình đang định mua một thằng mac, tại sao mình chọn mac thì mình thấy mac chạy ổn định hơn thằng windows (đã dùng thử). nhưng mà mình đang phân vân macbook pro và macbook air mình thì thích thiết kế của mac air hơn mà nhìn cấu hình có vẻ thua mac pro ai đang sử dụng cho mình ý kiến với
Công việc hiện tại của mình là học và làm lập trình android, và có thể sau này cả ios luôn. code theme wordpress , photoshop.