Góp ý admin chút, sao khi click vào link để chuyển sang trang mới thì nó lại nhảy về cuối trang, rồi phải mất thời gian kéo lên đầu để đọc. Mong admin sửa lỗi này.