Mong mọi người giúp mình số điện thoại liên lạc và thông tin. Mình không là sinh viên của trường, là người đã đi làm, sống tại Hà Nội. Mình muốn thi chứng chỉ tiếng Trung QUốc B1 hoặc A2 theo hướng dẫn của trường tại đây: http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/302

Nhưng mình không biết là người đi làm không phải là sinh viên của trường thì có được đăng ký thi hay không ?
Chứng chỉ khi được cấp có phải là Cấp 3, Cấp 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của bộ giáo dục không ?
Mọi người cho mình xin số điện thoại mình liên lạc với họ với nhé. cảm ơn mọi người!