Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Căn cứ Tờ trình số 40/TTr-VTLT ngày 03 tháng 06 năm 2016 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ về việc đề nghị tuyển dụng viên chức.

SỞ NỘI VỤ - TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ NĂM 2016:

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng:

 • Số lượng tuyển dụng: 02 người.
 • Vị trí tuyển dụng: 01 Kế toán và 01 Lưu trữ viên phụ trách công tác chỉnh lý, phân loại tài liệu.


2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

 • Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi đến dưới 40 tuổi đối với nữ và dưới 45 tuổi đối với nam.
 • Có đơn xin xét tuyển và có lý lịch rõ ràng.
 • Yêu cầu về trình độ:
 • - Đối với vị trí Kế toán: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
 • - Đối với vị trí Lưu trữ viên: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lý học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
 • Người dự tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B và chứng chỉ tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.
 • Có đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận (từ bệnh viện huyện, quận hoặc tương đương trở lên).
 • Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển những trường hợp sau:

 • Có dị dạng về hình thể.
 • Phát âm không chuẩn.
 • Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Trường hợp đã được tuyển dụng nhưng sau đó phát hiện vi phạm các điều quy định trên sẽ bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

3. Quy định về hồ sơ:
Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định (mẫu 02-SNV), gồm có:

 • Đơn xin dự tuyển.
 • Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Bản sao (không cần công chứng) các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra.
 • Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng).
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
 • Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên hệ và 2 ảnh 3×4.

Số lượng hồ sơ nộp: 02 bộ.

4. Hình thức và nguyên tắc tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

5. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển:

 • Thời gian phát hành hồ sơ từ 8 giờ ngày 06/6/2016.
 • Thời gian thu nhận hồ sơ từ 08 giờ, ngày 07/6/2016 đến 16 giờ, ngày 27/6/2016.

================================================== ===================
LIÊN HỆ:

 • Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, số 09 Đống Đa, thành phố Huế.