có phải là toán+văn+anh*2 + điểm ưu tiên *4/3 không ah?
và điểm tổng sau khi cộng là tất cả các môn đã nhân hệ số thì 0.4 có làm tròn thành 0.50 không ah.
thank you! ^^