mình chưa kiểm tra đầu vào ngoại ngữ không chuyên.vậy giờ mình phải chờ kiểm tra đầu vào mới đăng kí học được phải không ạ