e da xac nhan nhap hoc tai ban khao thi DHH roi ma sao den hom nay 24/8 van chua co giay bao gui ve a