Hôm nay 27/8 mình vẫn chưa có giấy báo, hay là do mình đăng kí qua mạng không có gửi phong thư?
Không có nó tới nhập học được không?