các bạn cho mình hỏi khi nào thì đại học y huế nhập học vậy, mình lên trang của trường mà không thấy gì cả (>.<)