vừa rồi e thi đc 24,75đ và e nộp vào y huế với nguyện vọng 1 là răng hàm mặt và nguyện vọng 2 là kĩ thuật hình ảnh y học nhưng e rớt nv1 đậu nv2. đến hôm nay y huế tuyển bổ sung ngành răng hàm mặt với 24đ. vậy e có thể xin chuyển ngàh từ kĩ thuật hình ảnh y học sang răng hàm mặt đc k? lúc trc e đã nộp phiếu điểm và phiếu xác nhận nhập học vào ngành kĩ thuật hình ảnh y học rồi