Tính toán thiết kế Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang


Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang tầng hầm, cấp khí tươi cho tầng hầm


các tầng hầm dùng làm gara, theo phụ lục G, TCVN 5687:2010 thì tại chế độ thường nhật thì hệ thống hoạt động ở chế độ thông gió và hút khí thải xe máy, ô tô (bội số bàn thảo là sáu lần trong 1 giờ). lúc với sự cố hỏa hoán vị xảy ra, hệ thống sẽ làm việc tại chế độ hút khói mức hiệu suất cao nhất sở hữu bội số bàn thảo lưu lượng là 10 trong 1 giờ.


Hệ thống Quạt hút khói hành lang cho những tầng hầm dùng những quạt hướng trục đặt tại mỗi tầng, hút khói trong khoảng những tầng hầm qua tháp thải khói trên tầng một tới ra ngoài.


Hệ thống cấp khí tươi cho các tầng hầm dùng quạt hướng trục, lấy gió trong khoảng tháp cấp khí trên tầng 1, qua quạt cấp cho các mồm thổi, đảm bảo bổ sung lượng khí tươi cho những khu vực tầng hầm trong thời kỳ tiêu dùng, khi với sự cố thì những quạt cấp khí tươi sẽ được ngắt và quạt hút khói tầng hầm hoạt động ở chế độ sự cố.


Hệ thống Quạt hút khói hành lang buồng đệm cầu thang máy tầng hầm, buồng thang bộ và giếng thang máy


Khu vực các giếng cầu thang máy, buồng thang được đồ vật quạt hút khói hành lang Hệ thống Quạt hút khói hành lang, tạo áp suất dương bên trong, ko để khói tràn vào khi có sự cố xảy ra.


lúc mang tín hiệu báo cháy, quạt sẽ hoạt động và duy trì áp suất dương 20-50Pa trong buồng để khói ko tràn vào, tạo lối thoát an toàn cho người trong toà nhà. lúc áp suất vượt quá 50Pa, van xả khí cơ khí với dải hoạt động bên cạnh 50Pa sẽ mở để duy trì áp suất trong buồng thang không quá 50Pa.


khi hoạt động, Hệ thống Quạt hút khói hành lang sẽ duy trì độ chênh áp khoảng 50Pa giữa buồng thang và toà nhà khi rất nhiều những cửa đều đóng và ko bé hơn 20Pa lúc cửa mở, vận tốc ko khí qua cửa tối thiểu một,3m/s để ngăn khói cho tràn vào trong buồng.


Hệ thống điện và điều khiển


Trong thiết kế này sẽ bao gồm hệ thống điện cấp nguồn cho tất cả các thiết bị của hệ thống hút gió, hệ thống điều khiển toàn bộ những thiết bị của hệ thống


Hệ thống điện cấp nguồn bao gồm những tủ điện động lực cấp nguồn tại tầng áp mái, tủ điện động lực cấp nguồn cho hồ hết những quạt … Trong vùng cao vẽ thiết kế đã chỉ ra lược đồ và tham số của những đồ vật kiểm soát an ninh và điều khiển cho các vật dụng, song chỉ trước lúc chế tác và lắp đặt tủ điện các thông số này mới được rà soát công nhận trở lại theo sự thích hợp với công suất của động cơ điện bề ngoài được chọn lựa.

phương pháp tính toán hút khói


a. Hút khói đối có khu vực nhà hàng


Theo tiêu chuẩn TCVN 5687 - 2010 phương pháp tính hút khói như sau:


Lưu lượng khói G, kg/h, thải ra trong khoảng khoảng trống phòng buộc phải được xác định theo chu vi đám cháy. Lưu lượng khói đối có những phòng sở hữu thể tích dưới 1600 m2 hay đối mang bể khói cho phòng có khoảng trống lớn hơn phải được xác định theo công thức:


G = 678,8Pf y1.5Ks


Trong đó:


Pf là chu vi vùng cháy trong công đoạn đầu, m, nhận giá trị số to nhất của chu vi săng đựng nhiên liệu hở hoặc ko đóng kín, hoặc chỗ đựng nhiên liệu đặt trong vỏ bao trong khoảng nguyên liệu cháy.


Đối sở hữu những phòng có đồ vật hệ thống phun nước chữa cháy (spinkler), thì lấy trị giá Pf = 12 m.


A: là thể tích của gian phòng hay của bể chứa khói, tính bằng (m2);


y: là khoảng bí quyết tính bằng m, trong khoảng mép dưới của vùng khói tới sàn nhà, đối với gian phòng lấy bằng hai.5m, tính toán quạt hút khói hành lang hoặc đo từ mép dưới của vách lửng hình thành bể đựng khói tới sàn nhà;


Ks là hệ số lấy bằng 1; còn đối mang hệ thống gió thải khói bằng hút thiên nhiên kết hợp mang chữa cháy bằng hệ phun nước spinkler thì lấy 1.2;


b. Tính lưu khói buộc phải hút ở khu vực kho:


- phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn AS 1668.1-1998.


Trong kho này đa phần dùng những cỗ ván bằng giấy để cất sản phầm. bởi thế lượng nhiệt tỏa ra cho đám cháy là qf = 2500 MJ/m2.


c. Tính lưu khói bắt buộc hút ở khu vực hành lang:


- Theo tiêu chuẩn CP553 hút khói hành lang sẽ được tính bằng không gian nhân mang mười lần luận bàn trên giờ.


+ Khu vực hành lang labo có dung tích là 69 m2 cao độ è là 3m vậy lưu lượng hút khói là: 69 x ba x 10 = hai 100 m3/h.


+ Khu vực hành lang công ty mang dung tích là 360 m2 cao độ là 4m, vậy lưu lượng hút khói là: 360 x bốn x 10 = 14 400 m3/h


+ Khu vực lò bánh mì sẽ tính bằng 20 lần bàn thảo trên giờ. diện tích phòng này là 140 m2 cao độ là 5.5m. Vậy lưu lượng hút khói là: 140 x năm.5 x 20 = 15 400 m3/h.


d. Tính toán khu vực hút khói trung tâm thương nghiệp.


Khu vực công ty có cao độ trằn năm.5 m dung tích


G = 678,8 x 12 x hai.51.5x 1= 32 200 kg/h


Trong đó: trọng lượng riêng trung bình đối với vật thể cứng có nhiệt độ cháy là 450 0C là ƴ = 5 N/m3. Mật độ khối của khói khi này sẽ là ρ = 0.51 kg/m3.


Lưu lượng khói cần hút ra là:


Q = G/ρ = 32 200/0.51 = 63 150 m3/h


Khu vực này sở hữu khoảng trống là 2440 m2. trong khi sở hữu công thức trên thì thể tích chỉ giới hạn là 1600 m2. tương tự thể tích 800 m2 còn lại với lưu lượng khói lúc hút cháy là 31575 m3/h.


Như vậy: lưu lượng khói phải hút của khu vực này là: 94 725 m3/h.


Khu vực công ty sở hữu cao độ è cổ ba.5m.


như vậy sở hữu bí quyết tính toán hút khói cho khu vực doanh nghiệp với cao độ è năm.5 m. Lưu lượng khói phải hút cho khực này là 63 150 m3/h.


Nhưng dung tích khu vực này là 1400 m2 vì vậy lưu lượng hút khói sẽ là: 57 000 m3/h


- Khu vực KFC sẽ tính bằng mười lần đàm luận trên giờ. không gian khu vực này mang là 126.4 m2 cao độ ba m. Vậy lưu lượng hút khói cho khu vực này là:


126.4 x ba x mười = 3792 m3/h