Thiết kế xử lý bụi gỗ công nghiệp gỗ


“phát triển bền vững” là vấn đề không còn xa lạ với con người, đặc biệt là các nước đang trên đà vững mạnh mạnh mẽ như Việt Nam, thì vấn đề về môi trường đã dần được con người nhận thức tầm quan trọng và với ý thức giữa sự vững mạnh của nền kinh tế và bảo vệ môi trường. Với sự lớn mạnh của kinh tế công nghiệp thì việc cơ sở sản xuất mọc lên liên tục đã gây ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người nguy hiểm, vì thế việc xử lý bụi, khí thải, đặc biệt là bụi công nghiệp xử lý bụi gỗ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ cần phải được quan tâm nhiều hơn để đảm bảo vấn đề sức khỏe của người dân và bảo kê môi trường không khí trong sạch.


nguyên cớ phát sinh bụi gỗ


Trong dây chuyền sản xuất chế biến gỗ thì bụi gỗ chính yếu được phát sinh do các công đoạn sau:


Công đoạn cưa , xẻ gỗ để tạo phôi các yếu tố


Công đoạn rọc xẻ gỗ


Công đoạn khoan , phay , bào


Công đoạn chà nhám, đánh bóng

Thuyết minh công nghệ:


Dòng khí và bụi phát sinh trong công đoạn sản xuất gỗ từ khu vực sản xuất sẽ được dẫn vào chụp hút qua hệ thống ống thu bụi và khí đưa về Xyclon. Tại đây dưới đặc điểm nội bật của lực ly tâm các hạt bụi lớn sẽ bị tách ra khỏi dòng khí sẽ va vào thành Xyclon và rớt xuống đáy của đồ vật và định kỳ được thu ra ngoài. Dòng khí và bụi mịn sẽ đi lên phía trên của thiết bị Xylon và được đưa vào thiết bị lọc túi vải. Dưới công năng của quạt hút dòng khí và bụi mịn được đưa qua trang bị lọc túi vải các hạt bụi mang kích thước lơn hơn tuyến phố kính túi vải sẽ được giữ lại và định kỳ được thu ra ngoài. Dòng khí đi qua túi vải sẽ được quạt hút đưa lên óng khói phát thải ra ngoài môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B.


Ưu điểm:


Xử lý tới trên 90% lượng bụi phát sinh góp phần đáng đề cập giảm thiểu lượng bụi phát thải ra môi trường trong chế biến gỗ, đảm bảo sức khoẻ người lao động trong xưởng.


Chi phí thấp, phù hợp với mọi đơn vị, hộ sản xuất,…


Quý tổ chức hiện chưa có hệ thống hút bụi công nghiệp xử lý khí thải bụi gỗ hoặc hệ thống xử lý hiện nay chưa đạt chất lượng, hiệu quả không cao, tốn kém chi tổn phí, hãy tới với Công ty Cơ điện VIMAX để được chúng tôi tham mưu và sản xuất dịch vụ tuyệt vời nhất.