CÁC QUI ĐỊNH CHUNG


Tất cả các quy định của Diễn đàn sinh viên Đại học Huế nhằm mục đích duy trì và phát triển diễn đàn theo đúng định hướng và tôn chỉ hoạt động, nhằm xây dựng một diễn đàn lành mạnh, hữu ích cho cộng đồng sinh viên Đại học Huế.

Không đăng tải hay trao đổi các bài viết trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức, văn hóa, vi phạm pháp luật, thông tin liên quan đến chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng.

Người đăng tải bài viết phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung, thông tin đưa lên diễn đàn.

Phải tuân thủ nghiêm túc các qui định của diễn đàn, bao gồm:
  • Quy định chung;
  • Quy định về tên tài khoản;
  • Quy định về bài viết;
  • Quy định về chữ ký và avatar.


Tất cả các quy định của Diễn đàn đều có thể được thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung mà không cần báo trước. Việc thay đổi, chỉnh sửa các quy định sẽ tuân theo tình hình thực tế, tham khảo ý kiến đóng góp của các thành viên, tuân theo định hướng và tôn chỉ của Diễn đàn.

Thành viên vi phạm bất kỳ quy định nào của Diễn đàn đều sẽ bị xử lý. Tùy theo mức độ vi phạm mà thành viên sẽ bị xử lý theo các hình thức: nhắc nhở, cảnh cáo, cấm tham gia diễn đàn trong một khoảng thời gian, bị khóa nick vĩnh viễn hay thậm chí bị xử lý theo pháp luật.

Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, khiếu nại,... xin gửi vào box Trao đổi - Góp ý

Việc tham gia Diễn đàn là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Diễn đàn, bạn có quyền không tham gia vào Diễn đàn.

Các bạn hãy tuân thủ các quy định của Diễn đàn để cùng xây dựng diễn đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh và thực sự hữu ích!

Ban Quản trị diễn đàn